Vibrace a strukturální hluk

Moderní budovy jsou stále složitější a moderní materiály zajišťují možnosti stavět stále tenčí, vyšší, pevnější konstrukce. Tyto konstrukce kromě mnoha pozitiv bohužel přináší i některá negativa. A jedním z nich je i vyšší náchylnost k rezonanci celé konstrukce. Se všemi těmito jevy je nutné počítat již v prvních fázích projektování (ideálně již před dokončením dokumentace pro územní rozhodnutí).

Takto včasné posouzení do budoucna zabraňuje mnoha nepříjemnostem, které mohou vznikat v průběhu dalšího projektování, nebo dokonce výstavby. I jednoduché konzultace s odborníky na akustické jevy způsobené vibracemi v časné fázi projektu se vždy vyplatí.

 

Schématický příklad různých variant ochrany budovy před vibracemi a strukturálním hlukem

Primárním jevem, způsobujícím nadměrný hluk v budově, je technická seismicita.

Technická seismicita je seismicita způsobená nepřírodními zdroji vibrací a strukturálního hluku. Jedním z těchto zdrojů je kolejová doprava. Každý zdroj vibrací nebo hluku šířeného vzduchem je i zdrojem hluku strukturálního. Tento hluk se pak šíří podložím v podobě mechanického vlnění, a způsobuje rušivé akustické jevy uvnitř přilehlých objektů.

Mechanické vibrace a tímto také vznikající druhotný sekundárně vyzářený hluk jsou při dlouhodobé expozici pro člověka škodlivé, nebo velmi nepříjemné, a snižují celkovou výkonnost práce.

V případě, že chráněné prostory v budově nebo její části nesplňují požadavky zadané příslušnou legislativou nebo požadavky zadavatele, je nutné, aby byl objekt nebo jeho část chráněn vrstvou vibroizolace – samotný projekt vibroizolace je nutné konzultovat s odborníkem, jenž vypočtené hodnoty a požadavky deklaruje.

Aby se takovým negativním vlivům v budovách mohlo předejít, nabízíme účinné řešení pro pružné uložení budov nebo jejich částí. Toto řešení počítá s minimálním zásahem do stavebního projektu. Materiály, které nabízíme, vykazují maximální hodnoty útlumu při minimálních tloušťkách, což z nich vytváří nepřekonatelná řešení při navrhování a realizaci opatření proti vibracím a strukturálnímu hluku.

Projekt ochrany objektu nebo jeho částí před vibracemi a strukturálním hlukem je prováděn vždy individuálně dle požadavků stavby (zákazníka). Ať už se jedná o ochranu objektu před vibracemi a strukturálním hlukem od kolejové dopravy, technologických zařízení, nebo výrobních závodů, vždy je třeba dbát na kvalitní materiály s maximální účinností v co nejmenší tloušťce.

 O vibroizolačním řešení objektů

 
Aplikace vibroizolací dle našeho návrku, během rekonstrukce budovy Českého rozhlasu, Praha

Přesný typ a tloušťka vibroizolace jsou voleny VŽDY individuálně dle potřeb daného projektu a investora. Na každý konkrétní případ vám ochotně vypracujeme a spočítáme, jaký materiál, příp. v jaké potřebné tloušťce je v daném případě nejvhodnější použít. Doporučíme i jeho množství a umístění tak, aby vlastnosti tohoto materiálu byly vždy využity co nejúčinněji.

  

Montáž vibroizolace - Roztoky u Prahy

V případě zájmu o naše služby je možné využít poptávkový formulář nebo nás můžete kontaktovat na adresách a telefonních číslech uvedených v sekci kontakty.

VYBRANÉ REFERENCE

  • Pružné uložení studií, Český Rozhlas, Praha
  • Budova Quadrio D, Praha
  • Zkušebny ČVUT, Roztoky, u Prahy
  • Biocev, Vestec u Prahy
  • Administrativní budovy, Západní město, Praha
  • Bytový dům Tesla, Praha
  • Pružné uložení výrobních linek, Rexam Beverage Can, Dýšina u Plzně
  • A mnohé další

Zde si můžete prostudovat naše vybrané reference a realizace.

 

 

Kontaktujte nás

U Sirkárny 467/2a, 370 04 České Budějovice

akustikad@akustikad.com

+420 737 705 636