Měření doby dozvuku

Měření parametrů prostorové akustiky v historickém objektu barokního divadla

 

Prostorová akustika je mnohdy velmi opomíjený podobor akustiky, avšak pro kvalitu poslechu mluveného slova, divadelního představení i koncertní hudby je řešení prostorové akustiky takřka nezbytné. Již v době antiky (a pak především baroka) lidé věděli, že pokud v divadelním nebo koncertním prostoru nebude kvalitní akustika, bude vjem diváka deformován, a jeho prožitek bude minimální. Příkladem mohou být stavby antických amfiteátrů, nebo případně i barokních divadel, které vychází z dnes obecně známých zákonitostí a pouček akustiky.

Dnes však již k měření, vyhodnocení, výpočtům i návrhům prostorové akustiky využíváme nejmodernější technologie, pomocí nichž jsme schopni přesně analyzovat možné vznikající problémy a předem se i nevhodným akustickým jevům vyvarovat při návrhu nebo měření.

Akustická měření a technické expertizy

Naše firma provádí veškeré analýzy, stanovování i vyhodnocování všech akustických jevů. Jsme akreditovaná laboratoř, která provádí:

  • Měření dob dozvuku T20, T30, EDT
  • Měření srozumitelnosti řeči STI, RASTI, STIPA, STITEL, atp.
  • Měření jasnosti C50, C80, apod.
  • Měření zřetelnosti D50, D80, apod.
  • Měření a vyhodnocení distribuce zvuku v prostoru
  • Další možná měření a analýzy dle individuálních požadavků

 

 Měření a výzkum stávajícího stavu prostorové akustiky v barokním divadle Drottningholm, Švédsko

 

Na základě naměřených dat zpracováváme dále hlubší analýzy a prognózy, např. projekt a výpočet dodatečných akustických opatření, návrh a výpočet nových materiálů a obkladů stěn a stropů, apod.

 

V případě zájmu o naše služby nás můžete kontaktovat na adresách a telefonních číslech uvedených v sekci kontakty.

Vybrané reference

Zde si můžete prostudovat vybrané reference a realizace projektů, na nichž jsme spolupracovali.

 

 

Kontaktujte nás

U Sirkárny 467/2a, 370 04 České Budějovice

akustikad@akustikad.com

+420 737 705 636