Hlukové studie

Ve městech, v blízkosti železničních tratí, silnic a dálnic, letišť, ale i v blízkosti výrobních závodů a jiných zdrojů hluku jsou obyvatelé dotčených lokalit více zatížení hlukem. Tento hluk s sebou může nést kromě svého rušivého elementu i jiné obtíže, v některých případech i zdravotní. Proto je nutné včas a správně posoudit všechny možné vlivy nepříznivých akustických podmínek, a případně navrhnout opatření, aby tyto vlivy byly minimalizovány.

Všechny analýzy, měření i vyhodnocení všech akustických jevů pak probíhají zcela individuálně dle potřeb projektu, resp. zadavatele tak, aby bylo možné správně analyzovat, vyhodnotit i posoudit daný akustický jev v objektu.

 

Výrobní závod TPCA, Kolín

Hlukové studie a analýzy

Naše firma provádí veškeré analýzy a studie pro všechny typy projektů:

  • Studie hluku a hlukové mapy z dopravy (silniční, kolejové, letecké, apod.)
  • Studie hluku a hlukové mapy z provozu výrobních areálů
  • Studie hluku z provozu parkovišť
  • Studie hluku šířícího se z jednotlivých zdrojů hluku
  • Další možné analýzy a studie dle individuálních požadavků

  

Na základě naměřených dat zpracováváme dále hlubší analýzy a prognózy, např. hlukové mapy velkých celků - města, regiony, letiště, výrobní závody, apod. 

 

Chladicí věže - významný zdroj hluku

V případě zájmu o naše služby je možné využít poptávkový formulář nebo nás můžete kontaktovat na adresách a telefonních číslech uvedených v sekci kontakty.

Vybrané reference

Zde si můžete prostudovat vybrané reference a realizace projektů, na nichž jsme spolupracovali.

 

Kontaktujte nás

U Sirkárny 467/2a, 370 04 České Budějovice

akustikad@akustikad.com

+420 737 705 636