O časopisu

O časopisu

Časopis Akustika je odborným recenzovaným časopisem o akustice a vibracích. V roce 2012 byl časopis Akustika zařazen do mezinárodní databáze SCOPUS.

 

Časopis Akustika vydáváme 2x ročně, a to vždy v březnu a září příslušného roku. Články v časopisu vychází česky nebo slovensky a anglicky. V časopisu publikují autoři jak z České republiky, ale i ze zahraničí, přičemž většina článků zahraničních autorů je publikována pouze v anglické verzi a není překládána do českého jazyka.

 

Cena

Cena 1 čísla časopisu Akustika: 300,- Kč + DPH

 

Vydavatel

Studio D – akustika s.r.o.

IČ 25174240

se sídlem České Budějovice, U Sirkárny 467/2a, PSČ 370 04

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 7818

email: akustikad@akustikad.com

www.akustikad.com

 

Redakční rada

Ing. Jana Dolejší (šéfredaktor) – Studio D – akustika s.r.o. (Česká republika)

Mgr. Barbora Majchráková - Studio D - akustika s.r.o. (Česká republika)

Ing. Dagmar Donaťáková – VUT v Brně (Česká republika)

Doc. Ing. Monika Rychtáriková, Ph.D. – Katolieke Universiteit Leuven (Belgie)/STU Bratislava (Slovensko)

Ing. Miroslav Žáčik (M & Z Partners s.r.o., Povážská Bystrica, Slovensko)

Doc. RNDr. Marie Vaňková, CSc. (VUT Brno, Česká republika)

Ing. František Dolejší – Studio D – akustika s.r.o. (Česká republika)

Doc.  RNDr.  Anna Danihelová, PhD (TU Zvolen a  Slovenská akustická spoločnost pri SAV, Slovenská republika)

Ing. Monika Pavčeková, PhD. (STU Bratislava, Slovenská republika)

RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D. (JU České Budějovice, Česká republika)

Ing. Iveta Šturmová (Studio D-akustika s.r.o., České Budějovice, Česká republika)

Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. - Centrum dopravního výzkumu v.v.i.

 

 

 

V případě zájmu o objednávku časopisu Akustika je možné využít poptávkový formulář zde nebo nás můžete kontaktovat na adresách a telefonních číslech uvedených v sekci kontakty.

 

Informace z portálu SCImago Journal & Country Rank, kde jsou publikovány informace obsažené v databázi Scopus (Elsevier B.V.)

SCImago Journal & Country Rank

 

 

Kontaktujte nás

U Sirkárny 467/2a, 370 04 České Budějovice

akustikad@akustikad.com

+420 737 705 636