Měření hluku

Vlivem stále vyšší urbanizace a stále se zpřísňující legislativy a norem, vyžadujících stále přísnější akustické podmínky, se zvyšují i nároky na provádění měření hluku. Všechny analýzy, měření i vyhodnocení všech akustických jevů pak probíhají zcela individuálně dle potřeb projektu, resp. zadavatele tak, aby bylo možné správně analyzovat, vyhodnotit i posoudit daný akustický jev v objektu.

Měření 

 Měření vzduchové neprůzvučnosti - budova Českého rozhlasu Praha

Akustická měření a technické expertizy

Naše firma provádí veškeré analýzy, stanovování i vyhodnocování všech akustických jevů. Jsme akreditovaná laboratoř, která provádí::

  • Měření hluku z dopravy (silniční, kolejové, letecké, apod.)

  • Měření hluku z provozu výrobních areálů

  • Měření hluku na pracovních místech

  • Měření hluku šířícího se z jednotlivých zdrojů hluku

  • Měření neprůzvučnosti obvodových plášťů budov

  • Měření neprůzvučností stavebních konstrukcí (kročejová i vzduchová)

  • Určení akustického výkonu strojů a zařízení

  • Další možná měření a analýzy dle individuálních požadavků

  

Na základě naměřených dat zpracováváme dále hlubší analýzy a prognózy, např. hlukové mapy velkých celků - města, regiony, letiště, výrobní závody, apod. 

 

Měření

Měření hluku

V případě zájmu o naše služby nás kontaktujte na adresách a telefonních číslech uvedených v sekci kontakty.

Vybrané reference

Zde si můžete prostudovat vybrané reference a realizace projektů, na nichž jsme spolupracovali.

 

Kontaktujte nás

U Sirkárny 467/2a, 370 04 České Budějovice

akustikad@akustikad.com

+420 737 705 636