Měření vibrací

Primárním jevem, způsobujícím vibraci, a následně i strukturální hluk, je technická seismicita.

Technická seismicita je seismicita způsobená nepřírodními zdroji vibrací a strukturálního hluku. Jedním z těchto zdrojů je kolejová doprava. Každý zdroj vibrací nebo hluku šířeného vzduchem je i zdrojem hluku strukturálního. Tento hluk se pak šíří podložím v podobě mechanického vlnění, a způsobuje rušivé akustické jevy uvnitř přilehlých objektů.

Mechanické vibrace a tímto také vznikající druhotný sekundárně vyzářený hluk jsou při dlouhodobé expozici pro člověka škodlivé, nebo velmi nepříjemné, a snižují celkovou výkonnost práce.

V případě, že chráněné prostory v budově nebo její části nesplňují požadavky zadané příslušnou legislativou nebo požadavky zadavatele, je nutné, aby byl objekt nebo jeho část chráněn vrstvou vibroizolace – samotný projekt vibroizolace je nutné konzultovat s odborníkem, jenž vypočtené hodnoty a požadavky deklaruje.

Aby se takovým negativním vlivům v budovách mohlo předejít, nabízíme účinné řešení pro pružné uložení budov nebo jejich částí. Toto řešení počítá s minimálním zásahem do stavebního projektu. 

 

Příklad zdrojů vibrací a strukturálního hluku, resp, ochrana budov vůči nim

 

Naše hlavní činnosti

Provádíme měření, příp. dlouhodobý monitoring. Jsme akreditovaná laboratoř, která provádí:

  • Vibrací v budovách

  • Vibrací na pracovních místech

  • Vibrací z kolejové dopravy

  • Vibrací z automobilní a jiné dopravy

  • Vibrací z technických zařízení

  • Vibrací a otřesů z jiných zdrojů

 

V případě zájmu o naše služby nás můžete kontaktovat na adresách a telefonních číslech uvedených v sekci kontakty.

Vybrané reference

Zde si můžete prostudovat vybrané reference a realizace projektů, na nichž jsme spolupracovali.

Kontaktujte nás

U Sirkárny 467/2a, 370 04 České Budějovice

akustikad@akustikad.com

+420 737 705 636