Studie denního osvětlení a oslunění

 Proslunění, oslunění, zastínění

Denní osvětlení, oslunění a zastínění jsou důležité parametry. Pokud je např. hodnota denního osvětlení v interiéru nedostatečná, zhoršuje se kvalita práce, soustředění, a v některých případech může dojít i k trvalému poškození zdraku. Proto je velmi důležité dbát na všechny tyto aspekty.

 

Náhled modelu pro výpočet oslunění a činitele denní osvětlenosti

V rámci naší činnosti zpracováváme posouzení a řešení opatření z hlediska proslunění, oslunění, zastínění:

  • Posouzení vlivu projektovaných staveb na stávající zástavu (výpočet činitele denní osvětlenosti roviny zasklení)
  • Studie oslunění zastíněných objektů a pozemků
  • Posouzení projektovaných staveb a návrh úprav pozemků, poloh okenních otvorů, apod. tak, aby byly splněny platné normy
  • Stanovení maximálně možného zastavení pozemků tak, aby byly splněny podmínky oslunění u stávajících objektů
  • Výpočet a hodnocení denního osvětlení obytných místností bytů a pobytových místností (kanceláře, obchody, průmyslové haly, apod.)
  • Hodnocení denního osvětlení budov dle příslušných norem; na základě matematických modelů zjišťujeme úroveň denního osvětlení ve vnitřním prostoru ve vztahu k fyziologickým potřebám jeho uživatelů, ale i míru zavinění případného nevyhovujícího stavu denního osvětlení venkovním stíněním.

 

Vypočtené hodnoty denní osvětlenosti učebny

Náhled modelu pro výpočet oslunění a činitele denní osvětlenosti

Náhled modelu pro výpočet zastínění

V případě zájmu o naše služby můžete kontaktovat:

Ing. Ondřej Bartůšek
ondrej.bartusek@akustikad.com
+420 731 164 024

Kontaktujte nás

U Sirkárny 467/2a, 370 04 České Budějovice

akustikad@akustikad.com

+420 737 705 636