VOLUME 26

 

Obsah:

Zuzana Fišarová, Lubor Kalousek, Rudolf Svoboda, Michal Frank - AIRBORNE AND IMPACT SOUND INSULATION PROPERTIES OF YTONG EKONOM FLOOR STRUCTURE WITH DIFFERENT FLOORING COMPOSITION/MĚŘENÍ VZDUCHOVÉ A KROČEJOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI STROPŮ YTONG EKONOM S RŮZNÝMI VARIANTAMI SKLADEB PODLAH

Vítězslav Křivánek, Petra Marková, Libor Špička - VERIFICATION OF THE ACOUSTIC PARAMETRES OF CLOSE-PROXIMITY METHOD/OVĚŘENÍ AKUSTICKÝCH PARAMETRŮ MĚŘÍCÍHO PŘÍVĚSU METODOU MALÉ VZDÁLENOSTI

Vladimíra Petrášková - CORRECTNESS TESTING AND EQUALITY TESTING IN EVALUATION OF ACOUSTIC LABORATORY MEASUREMENTS/TESTY SPRÁVNOSTI A TESTY SHODNOSTI PŘI VYHODNOCOVÁNÍ AKUSTICKÝCH LABORATORNÍCH MĚŘENÍ

Jaroslav Smutný, Luboš Pazdera - ACOUSTIC ANALYSIS OF SELECTED STRUCTURES OF RAILWAY SUPERSTRUCTURE/AKUSTICKÁ ANALÝZA VYBRANÝCH KONSTRUKCÍ ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU

František Vdoleček - QUARTER CENTURY WITH MEASUREMENT UNCERTAINTIES/ČTVRTSTOLETÍ S NEJISTOTAMI MĚŘENÍ


Kontaktujte nás

U Sirkárny 467/2a, 370 04 České Budějovice

akustikad@akustikad.com

+420 737 705 636