Studie prostorové akustiky

Prostorová akustika je mnohdy velmi opomíjený podobor akustiky, avšak pro kvalitu poslechu mluveného slova, divadleního představení i koncertní hudby je řešení prostorové akustiky takřka nezbytné. Již v době antiky (a pak především baroka) lidé věděli, že pokud v divadelním nebo koncertním prostoru nebude kvalitní akustika, bude vjem diváka deformován, a jeho prožitek bude minimální. Příkladem mohou být stavby antických amfiteátrů, nebo případně i barokních divadel, které vychází z dnes obecně známých zákonitostí a pouček akustiky.

Dnes však již k měření, vyhodnocení, výpočtům i návrhům prostorové akustiky využíváme nejmodernější technologie, pomocí nichž jsme schopni přesně analyzovat možné vznikající problémy a předem se i nevhodným akustickým jevům vyvarovat při návrhu nebo měření.

Pohled do akustického modelu barokního divadla, Litomyšl

Návrhy, výpočty, studie

Naše firma provádí veškeré analýzy za pomoci virtuálních modelů a simulace zadaného prostoru. Díky tomu dokážeme vždy přesně analyzovat a predikovat případná místa, kde může docházet k nepříznivým akustickým jevům v prostoru, a zároveň můžeme vyhodnotit kvalitu poslechu mluveného slova nebo hudby v libovolném místě v sále.

Drátěný model sálu Dukelská, České Budějovice

Na základě naměřených dat zpracováváme dále hlubší analýzy a prognózy, např. projekt a výpočet dodatečných akustických opatření, návrh a výpočet nových materiálů a obkladů stěn a stropů, apod.

Příklad realizace - sál Meet Factory, Praha

V případě zájmu o naše služby je možné využít poptávkový formulář nebo nás můžete kontaktovat na adresách a telefonních číslech uvedených v sekci kontakty.

Vybrané reference

Zde si můžete prostudovat vybrané reference a realizace projektů, na nichž jsme spolupracovali.

 

Kontaktujte nás

U Sirkárny 467/2a, 370 04 České Budějovice

akustikad@akustikad.com

+420 737 705 636