Vibrace a strukturální hluk

Moderní budovy jsou stále složitější a moderní materiály zajišťují možnosti stavět stále tenčí, vyšší, pevnější konstrukce. Tyto konstrukce kromě mnoha pozitiv bohužel přináší i některá negativa. A jedním z nich je i vyšší náchylnost k rezonanci celé konstrukce. Se všemi těmito jevy je nutné počítat již v prvních fázích projektování (ideálně již před dokončením dokumentace pro územní rozhodnutí).

Takto včasné posouzení do budoucna zabraňuje mnoha nepříjemnostem, které mohou vznikat v průběhu dalšího projektování, nebo dokonce výstavby. I jednoduché konzultace s odborníky na akustické jevy způsobené vibracemi v časné fázi projektu se vždy vyplatí.

Primárním jevem, způsobujícím nadměrný hluk v budově, je technická seismicita.

Technická seismicita je seismicita způsobená nepřírodními zdroji vibrací a strukturálního hluku. Jedním z těchto zdrojů je kolejová doprava. Každý zdroj vibrací nebo hluku šířeného vzduchem je i zdrojem hluku strukturálního. Tento hluk se pak šíří podložím v podobě mechanického vlnění, a způsobuje rušivé akustické jevy uvnitř přilehlých objektů.

 

 

Schématický příklad různých variant ochrany budovy před vibracemi a strukturálním hlukem

 

Mechanické vibrace a tímto také vznikající druhotný sekundárně vyzářený hluk jsou při dlouhodobé expozici pro člověka škodlivé, nebo velmi nepříjemné, a snižují celkovou výkonnost práce.

V případě, že chráněné prostory v budově nebo její části nesplňují požadavky zadané příslušnou legislativou nebo požadavky zadavatele, je nutné, aby byl objekt nebo jeho část chráněn vrstvou vibroizolace – samotný projekt vibroizolace je nutné konzultovat s odborníkem, jenž vypočtené hodnoty a požadavky deklaruje.

Snižováním vibrací a strukturálního hluku se naše společnost zabývá již od svého založení. Provádíme výpočty strukturálního hluku v objektech zatížených hlukem šířícím se od zdrojů podložím spojeným s konstrukcemi. Používáme renomovaných výpočtových programů a metod.

Open Gate

Virtuální dynamický model, objekt Open Gate II, Praha

Naše hlavní činnosti

Provádíme veškeré práce potřebné při správném návrhu, posouzení a hodnocení provedených opatření ochrany proti vibracím a strukturálnímu hluku. Samozřejmostí je pak také autorský, příp. technický dozor přímo na stavbě. Hlavní činnosti v této oblasi jsou:

  • Vstupní měření vibrací

  • Koordinační práce na projektu vibroizolační ochrany objektů

  • Vyhodnocení úrovně vibrací

  • Výpočty a hodnocení hladiny strukturálního hluku

  • Stanovení požadavků na vibroizolační ochranu objektů

  • Zpracování projektu vibroizolace

  • Techincká pomoc a koordinace ve všech fázích projektu vibroizolační ochrany

  • Autorský dozor při provádění vrstvy vibroizolace

  • Měření vlastní frekvence a útlumu vrstvy vibroizolace

  • Měření a vyhodnocení strukturálního hluku nebo vibrací v zrealizovaném objektu

 

Kontrola provádění vibroizolace a ochrany izolace na projektu Heliport, Nemocnice Sv. Anna, Brno

  

V případě zájmu o naše služby je možné využít poptávkový formulář nebo nás můžete kontaktovat na adresách a telefonních číslech uvedených v sekci kontakty.

Vybrané reference

Zde si můžete prostudovat vybrané reference a realizace projektů, na nichž jsme spolupracovali.

Kontaktujte nás

U Sirkárny 467/2a, 370 04 České Budějovice

akustikad@akustikad.com

+420 737 705 636