BOWLING, Hluk

Bowling Pizzerie v Hluku byl navržen z hlediska stavební akustiky. Vzhledem ke skutečnosti, že se stavba nachází v těsném sousedství se stávajícím rodinným domem, byly navrženy i úpravy z hlediska útlumu šíření strukturálního hluku při provozování bowlingu. Po stavebních úpravách se bowling provozuje i v nočních hodinách bez problémů.