Semináře Akustika a zkoušky PT 2014

Vážené dámy a pánové ,

pro rok 2014 plánujeme opět pořádat zkoušení způsobilosti pro laboratoře měřící hluk vibrace, neprůzvučnosti, ale i pro ty, které se zabývají určováním akustických výkonů zdrojů hluku. 

V sekci Semináře a zkoušky PT naleznete informace plán zkoušení způsobilosti pro rok 2014.  

Předpokladem pro to, aby zkoušky mohly proběhnout, je účast minimálně 5-ti laboratoří (účastníků).

V případě, že se přihlásí minimální počet laboratoří, tedy 5, zkoušky uskutečníme. Jestliže však bude počet přihlášených menší jak 5 účastníků, budeme informovat přihlášené, že se zkouška neuskuteční. 

Věřím,  že námi předkládané PT přispějí k tomu, že budete mít možnost porovnat si kvalitu měření Vaší laboratoře.

 

Ing. Jana Dolejší

Vedoucí PPT

 

Studio D  - akustika s.r.o.

U Sirkárny 467/2a

370 04 České Budějovice

www.akustikad.com

FAX:00420-387202590

Mobil:00420-737705636

 

 

25. 09. 2013